Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym klienta jest niewątpliwie jedną z najpopularniejszych form kredytu obrotowego udzielanego na finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najistotniejszą cechą kredytu obrotowego w rachunku bieżącym jest bez wątpienia możliwość przekroczenia na nim salda (debet na rachunku bieżącym kredytobiorcy) do uzgodnionej wcześniej z bankiem kwoty. Dla wielu przedsiębiorców borykających się z przelotnymi i krótkotrwałymi problemami finansowymi jest to niezwykle dogodna opcja kredytowa.

W kredycie odnawialnym realizowanym w rachunku bieżącym danego kredytobiorcy, „maksymalna granica zadłużenia nie może przekraczać średniego stanu środków własnych na rachunku bieżącym w okresie ostatnich 12 miesięcy”. Warto również pamiętać, że w tego typu zobowiązaniu finansowym, comiesięczna lub kwartalna spłata poszczególnych rat kredytu, realizowana jest z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy, dając tym samym możliwość jej ponownego wykorzystania wraz z pozostałą częścią kredytu. Okres spłaty całości zaciągniętej kwoty z reguły nie powinna przekraczać tutaj 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy kredytowej.

Kredyt odnawialny dla firm w rachunku bieżącym kredytobiorcy daje przede wszystkim możliwość utrzymania dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Według opinii wielu specjalistów, dzieje się tak dzięki zapewnieniu „dziennej płynności finansowej firmy powyżej permanentnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy”. W niektórych przypadkach środki uzyskane dzięki takiemu zobowiązaniu finansowemu, pozwalają na spłatę zaległości finansowych w innych bankach. Wszystko to daje firmie sporo korzyści, objawiających się chociażby w większej niż dotychczas wiarygodności finansowo-handlowej, wygodnym i szybkim dostępie do przyznanych przez bank środków, możliwości ich wielorazowego użycia, jak również optymalizacji kosztów odsetek rat kredytowych.